34ศูนย์แพทยฯ รพ.สุรินทร์ศูนย์แพทยฯ รพ.สุรินทร์
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ​
1.
ศูนย์แพทยฯ รพ.กาฬสินธุ์
1.
ศูนย์แพทยฯ รพ.กาฬสินธุ์
2.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ขอนแก่น
2.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ขอนแก่น
3.
ศูนย์แพทยฯ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3.
ศูนย์แพทยฯ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
4.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ชลบุรี
4.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ชลบุรี
5.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ชัยภูมิ
5.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ชัยภูมิ
6.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
6.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
7.
ศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
7.
ศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
8.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ตรัง
8.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ตรัง
9.
ศูนย์แพทยฯ รพ.นครพิงค์
9.
ศูนย์แพทยฯ รพ.นครพิงค์
10.
ศูนย์แพทยฯ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
10.
ศูนย์แพทยฯ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
11.
ศูนย์แพทยฯ รพ.บุรีรัมย์
11.
ศูนย์แพทยฯ รพ.บุรีรัมย์
12.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ปัตตานี
12.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ปัตตานี
13.
ศูนย์แพทยฯ รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
13.
ศูนย์แพทยฯ รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
14.
ศูนย์แพทยฯ รพ.พะเยา
14.
ศูนย์แพทยฯ รพ.พะเยา
15.
ศูนย์แพทยฯ รพ.พิจิตร
15.
ศูนย์แพทยฯ รพ.พิจิตร
16.
ศูนย์แพทยฯ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
16.
ศูนย์แพทยฯ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
17.
ศูนย์แพทยฯ รพ.พุทธโสธร
17.
ศูนย์แพทยฯ รพ.พุทธโสธร
18.
ศูนย์แพทยฯ รพ.แพร่
18.
ศูนย์แพทยฯ รพ.แพร่
19.
ศูนย์แพทยฯ รพ.มหาราชนครราชสีมา
19.
ศูนย์แพทยฯ รพ.มหาราชนครราชสีมา
20.
ศูนย์แพทยฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
20.
ศูนย์แพทยฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
21.
ศูนย์แพทยฯ รพ.มหาสารคาม
21.
ศูนย์แพทยฯ รพ.มหาสารคาม
22.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ยะลา
22.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ยะลา
23.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ร้อยเอ็ด
23.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ร้อยเอ็ด
24.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ราชบุรี
24.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ราชบุรี
25.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ลำปาง
25.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ลำปาง
26.
ศูนย์แพทยฯ รพ.วชิระภูเก็ต
26.
ศูนย์แพทยฯ รพ.วชิระภูเก็ต
27.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ศรีสะเกษ
27.
ศูนย์แพทยฯ รพ.ศรีสะเกษ
28.
ศูนย์แพทยฯ รพ.สงขลา
28.
ศูนย์แพทยฯ รพ.สงขลา
29.
ศูนย์แพทยฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
29.
ศูนย์แพทยฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
30.
ศูนย์แพทยฯ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
30.
ศูนย์แพทยฯ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
31.
ศูนย์แพทยฯ รพ.สระบุรี
31.
ศูนย์แพทยฯ รพ.สระบุรี
32.
ศูนย์แพทยฯ รพ.สวรรค์ประชารักษ์
32.
ศูนย์แพทยฯ รพ.สวรรค์ประชารักษ์
33.
ศูนย์แพทยฯ รพ.สุราษฎร์ธานี
33.
ศูนย์แพทยฯ รพ.สุราษฎร์ธานี
34.
ศูนย์แพทยฯ รพ.สุรินทร
34.
ศูนย์แพทยฯ รพ.สุรินทร์
35.
ศูนย์แพทยฯ รพ.หาดใหญ่
35
ศูนย์แพทยฯ รพ.หาดใหญ่
36.
ศูนย์แพทยฯ รพ.อุดรธานี
36.
ศูนย์แพทยฯ รพ.อุดรธานี
37.
ศูนย์แพทยฯ รพ.อุุตรดิตถ์
37.
ศูนย์แพทยฯ รพ.อุุตรดิตถ์
38.
สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
38.
สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
  เกี่ยวกับ CPIRD ข่าวรับสมัคร   ข่าวและกิจกรรม   ทุน/หลักสูตรศึกอบรม  คลังความรู้

  - ประวัติความเป็นมา
  - วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  - ยุทธศาสตร์

  มติคณะรัฐมนตรี
  - ทำเนียบผู้บริหาร  
  - โครงสร้างองค์กร
 
 - เครือข่ายผลิตแพทย์  

  - รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน            - รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง
  - รับสมัคร/ผลรับสมัครต่าง ๆ 
  - สมัครประชุม/อบรม
   - หน่วยงานภายใน

  - ข่าวประชาสัมพันธ์
  - จัดซื้อจัดจ้าง
  - ปฏิทินกิจกรรม

  - กิจกรรมหน่วยงาน

  - ทุนพัฒนาอาจารย์
  - หลักสูตรศึกอบรม
     - ECME
     - แพทย์พี่เลี้ยง
     - Rookie Teacher
     - Helth Economic

  - คลังข้อสอบ
  - จรรยาบรรณนักศึกษาแพทย์
  - เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  - เอกสาร/Downlo  ad
  - การประชุมวิชกาการ
  -
Study Guide