ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

90 ถนน ศรีธรรมไตรปิฎก อำเภอ เมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0 5527 0300 –  ต่อ 21610 

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Desing web : By jilapat